+84 034 762 63 53
Phòng ngủ
  1
Phòng Tắm
  1
Khu Vực
  57 m2Ms. Zoom


  +84 034 762 63 53