+84 34 7626353
Phòng ngủ
  2
Phòng Tắm
  2
Khu Vực
  65 m2


Ms. Zoom


  +84 34 7626353