+84 034 762 63 53
Phòng ngủ
  2
Phòng Tắm
  2
Khu Vực
  65 m2


Ms. Zoom


  +84 034 762 63 53