+84 034 762 63 53
Phòng ngủ
  2
Phòng Tắm
  2
Khu Vực
  60 m2
Để bán
50 000 USD


Ms. Zoom


  +84 034 762 63 53