+84 34 7626353
Phòng ngủ
  2
Phòng Tắm
  2
Khu Vực
  60 m2
Để bán
174 USD


Ms. Zoom


  +84 34 7626353