iBeach Building Office


Address : 69 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa

iBeach Nha Trang


Address : 03 - 05 Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

The Costa Nha Trang


Address : 32 - 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa